Mer malt og mindre oksygen på Braumeisteren

Denne teksten er en introduksjon til fordelene med å holde nivået av oppløst oksygen i bryggevannet nede. Speidel sin Low Oxygen Brewing Kit gir muligheten til dette ved hjelp av et flytende lokk. Andre fordeler med dette lokket er at du får plass til mer malt i Braumeisteren og at det blir mindre splashing under meskingen.

Braumeisteren er tysk, og det finnes mange maltdrevne øl fra Tyskland. Kanskje det er derfor Speidel har utviklet utstyr for å fremheve maltsmak og maltaroma. Det finnes en del artikler om å brygge med lavt oksygennivå og noen fremhever dette som den nye hypen. Dette omtales som LODO og det påstås at metoden kan brukes for alle øltyper. LODO står for Low Oxygen Brewing. Å bruke Low Oxygen Brewing Kit sørger for lavt oksygeninnhold under meskingen som er en del av LODO..

En grundig artikkel er Germanbrewing sin om å brygge Helles, og teksten her er basert på den.

Påstanden er at oksygen spiller en hovedrolle i hele bryggeprosessen og at nivået av oppløst oksygen skal være så lavt som mulig, helst under 0,5 ppm. Hvis du greier dette vil den friske smaken og aromaen av malt bli værende i ølet. Hvis ikke vil smak og aroma fra malt forsvinne fra ølet. Du kan teste dette under mesking og koking; hvis du kjenner tydelig lukt av fersk malt mister ølet maltaroma og -smak.

Et råd for å unngå oksygen i bryggevannet er å fylle Speidelen med vann før du senker maltrøret med malt inni, ned i vannet.

Oksygen under gjæring?

Så kommer det åpenbare spørsmålet; bør man ifølge denne metoden tilføre oksygen til vørteren? Skal den ristes eller tilsettes rent oksygen? Artikkelen påstår at man kan tilføre oksygen opp til 8 ppm (som er lik mengden oksygen i veske i et atmosfærisk trykk), og at oksygen må tilsettes etter man har tilsatt gjæren.

Det vanlige cellebehovet for ale er 1 mill celler x plato x ml. For lager er faktoren 1,5 mill celler. For metoden LODO anbefales en faktor opp mot 2,5 mill celler, og det er snakk om ferske gjærceller. Det er altså lurt å lage gjærstarter. Les vår guide om gjærstarter.

Videre anbefales det å holde lav gjæringstemperatur. Gradvis stigning opp til 8C i løpet av 48 timer, bli der til 45 % utgjæring, for så å senke en halv til en grad Celsius ned til 5-6C. Målet er 1006 i SG når ølet har nådd 5-6C.

Vår kommentar

LODO fremstår som en spennende måte å brygge på og du må selv avgjøre om dette er en metode som passer deg.
Hvis du vil teste LODO- metoden til det fulle eller bare vil holde oksygennivået på varm side så lavt som mulig, vil Speidel sin Low Oxygen Brewing Kit hjelpe deg med dette.

nygard@bryggselv.no

nygard@bryggselv.no